Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Нови маршрути ще водят до колониите от фламинго в Атанасовско езеро

Моден писък, превзел дизайна на най-разнообразни продукти, вече няколко години на гребена на вълната и интереса на различни публики – това е розовото фламинго.

Оказа се, че у нас желанието да се види този все още екзотичен вид е толкова голямо, че през август миналата година се превърна в национална новина и обиколи ТВ и радио ефира, както и интернет пространството.

За да отговори на засиления обществен интерес и да популяризира и развие Атанасовско езеро като дестинация за наблюдение на розово фламинго в България, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) ще популяризира една своя нова идея.

Атанасовско езеро е защитена територия и преминаването на хора е позволено само по определени маршрути, за да се намали неблагоприятното въздействие върху природата. За съжаление, за тези маршрути се знае много малко и е трудно на случаен посетител да намери информация за достъпа, времето и правилата за наблюдение на птици, особено в едноимения резерват.

Затова БФБ възнамерява да разработи 4 маршрута - два в северната и два в южната част на езерото и за всеки маршрут ще бъде изработен векторен слой с GPS координати (трак-лог), който да се интегрира в google maps среда. Ще се  изготвят ясни правила за поведение на туристите, защото повишеното присъствие на хора може да крие рискове и да доведе до безпокойство за птиците, и дори до компрометиране на гнездовия период за видове, несвикнали с човешко присъствие.